Zaphira - to empower the empowered

 
Investing in women means investing in those who invest in everyone else - Melinda Gates
Een netwerkorganisatie voor vrouwen die op zoek zijn naar groei, verbinding, passie en ontwikkeling. Niet te mainstream, en zonder labels. Wij organiseren voor jou, om samen te inspireren.
Wij organiseren zesmaal per jaar evenementen waarbij we aandacht besteden aan een van twee vormen van ontwikkeling: culturele of persoonlijke ontwikkeling, die overigens ook niet helemaal losstaan van elkaar. Uit onderzoek - en praktijk - blijkt dat het voor vrouwen enorm belangrijk is om relevante rolmodellen te spreken en te ontmoeten om hun carrière en ontwikkeling een boost te geven en uiteindelijk te komen waar ze willen zijn. Hierbij hoort het stukje ontwikkeling van een sterke persoonlijkheid, leiderschap, maar ook andere belangrijke elementen zoals gezondheid, mentaal welzijn en sociaal welbevinden.  De wetenschap vertelt ons ook dat bijvoorbeeld vrouwen met een migratieachtergrond het, ondanks een hoog opleidingsniveau en/of een betaalde baan, het knap lastig kunnen krijgen in een Westerse maatschappij. Dit is onder andere gerelateerd aan onvoldoende aandacht voor identiteitsvorming, zowel vanuit culturele als maatschappelijke hoeken. Wij geloven dat het kennen van je roots, én het ontwikkelen van je culturele identiteit onlosmakelijk verbonden zijn met succesvol maatschappelijk participeren en het vinden van jouw passie en ambities. En daar staan we voor, dat jij je ook Zaphira voelt.

When women support women, incredible things happen.

Jij bent ons doel:

Roots to succes

  • Culturele ontwikkeling
  • Identiteitsvorming

Women Empowerment

  • Netwerkbijeenkomsten | Rolmodellen
  • Gezondheidsbevordering en mentaal welzijn
  • Gezelligheid & Inspiratie

Ontmoet ons team

Nora L. - HBO studente Health & Social Work @ Avans Hogeschool Bestuurslid en gezondheidsbevorderaar + netwerken, positieve gezondheid, empowerment

FOTO IS COMING SOON 😉

Soumia Rahmoune - Bsc student Business, IT & Management Bestuurslid en diversiteitsdenker + verbinding, zelfontplooiing, uitdaging

Nawel K. - Blogger & Public Health Scientist Bestuurslid en creative director + inspireren, public relations, teambuilding